Informacje od klienta

Jakich informacji potrzebujemy o konkretnym zleceniu, o konkretnej pracy, aby rozpocząć pisanie?

  • Temat i kierunek studiów
  • Typ pracy
  • Oczekiwana objętość
  • Plan lub informacja o jego braku

Przedstawione obok zalecenia co do objętości pracy są można powiedzieć przykładowe....

Czytaj więcej

Jakiego typu prace piszemy?

prace magisterskie

Prace magisterskie

Dzisiaj standardowo taka praca liczy od 80 do 100 stron, ale zdarzają się prace na stron 60, jak i liczące ich powyżej 120. My piszemy prace na tyle stron, ile chce klient. Możemy napisać pracę nawet na 200 stron.
prace podyplomowe

Prace podyplomowe

Te prace są krótsze, zazwyczaj liczą 30-50 stron - jednak poza objętością wymagania odnośnie tych prac są takie same, jak w przypadku prac magisterskich. Różnią się tylko objętością.

Prace licencjackie

Kiedyś takie prace liczyły standdardowo 60-70 stron. Teraz jednak na niektórych uczelniach wymaga się, aby były krótsze, czasami liczą tylko 30 stron.

Prace zaliczeniowe. Glosy

Możemy przeprowadzić analizę danego orzeczenia sądowego, przygotować przegląd orzecznictwa... Trudno tutaj mówić o standardowych objętościach...
Czytaj więcej