Prace magisterskie, licencjackie i inne

Kiedyś pisało się długie prace, bywało, że prace magisterskie liczyły po ponad 200 stron. Dzisiaj od tak obszernych prac się odchodzi, czasy się zmieniają, nikt nie chce czytać takich elaboratów, promotorzy, recenzenci zwyczajnie nie mają na to czasu.

Dzisiaj można zaobserwować tendencję do ograniczania weny studentów, zakreśla się im wąskie ramy, w których mają się zmieścić. Dobrze, gdy te ramy są określone przed przystąpieniem do pisania pracy. Gorzej, gdy już napisaną pracę trzeba skracać - bo wtedy czas poświęcony na napisanie części pracy jest zwyczajnie zmarnowany.

Wiele uczelni określa własne wymagania co do objętości prac i powoli przestaje już istnieć coś takiego, jak standardowa w całej Polsce objętość pracy dyplomowej. Uczelnie regulują te sprawy indywidualnie, czasami dani promotorzy mają swoje indywidualne wymagania. Stąd nie możemy napisać, że za pracę magisterską liczymy tyle i tyle. Każda praca, każde zlecenie jest różne i wymaga indywidualnej wyceny. Musimy znać temat pracy, kierunek, oczekiwaną przez klienta objętość; wiedzieć, czy jest już przygotowany plan pracy, a jeśli tak, to jak on wygląda. Dopiero na podstawie tych informacji możemy zrobić wycenę.