Przykładowe tematy

Piszemy prace na tematy, z którymi przychodzą do nas klienci. Czasami jednak proszą nas o jakąś podpowiedź. Dlatego poniżej podaliśmy po jednym przykładowym temacie z każdego podanego wcześniej zakresu. Oczywiście, na zapytanie możemy tych propozycji przesłać o wiele więcej, musimy tylko wiedzieć z jakiego kierunku, z jakiego działu.

PRAWO CYWILNE

Zaprzeczenie ojcostwa w polskim prawie cywilnym.

PRAWO KARNE

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń.

PRAWO RODZINNE

Wybrane problemy instytucjonalnych form opieki nad dziećmi.

PRAWO FINANSOWE

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające jako odrębne procedury podatkowe w polskim systemie podatkowym.

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Zasada trójpodziału władzy w Polsce i Czechach.

PRAWO PRACY

Uprawnienia związane z rodzicielstwem w prawie pracy.

KRYMINALISTYKA

Współpraca policji z Interpolem i Europolem w zwalczaniu przestępstw kryminalnych.

ADMINISTRACJA

Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Ustrój i kompetencje samorządu powiatowego.