Formy współpracy. Rozliczenia

Formy współpracy z klientami są ustalane dość indywidualnie. Najczęściej wygląda to tak: najpierw układamy plan i przesyłamy do akceptacji, później zaczynamy pisać pierwszy rozdział, drugi... Mamy trzy formy odbioru pracy i rozliczeń: klient odbiera rozdział osobiście w naszym biurze w Warszawie (w dni powszednie), klient odbiera rozdział za pomocą maila lub wysyłamy rozdział za pobraniem pocztą tradycyjną.

Prace piszemy i przekazujemy rozdziałami. Częstotliwość przekazywania kolejnych rozdziałów zależy głównie od klienta - może się on z nami umówić, że co tydzień będzie jeden rozdział, a może chcieć rozdział co miesiąc, co dwa, co pół roku.

Przekazywanie, pisanie pracy rozdziałami jest w większości przypadków konieczne. Co by było, gdyby się klientowi nie spodobała praca? Pewnie nie chciałby zapłacić, albo domagał się zwrotu pieniędzy, jeśli wpłacił zaliczkę. My byśmy się na to nie zgodzili, bo pracownik nad pracą spędził tygodnie i dostanie (dostał) za nie wynagrodzenie wynikające z jego umowy o pracę. I byłaby to sytuacja dość trudna do rozwiązania, bo ani pracownikowi, ani nam ta praca do niczego potrzebna nie jest. Potrzebna jest ona jedynie klientowi, a dla nas jest bezwartościowa. W sytuacji gdy piszemy pierwszy rozdział i trafia on do klienta przed tym, jak zaczniemy pisać resztę pracy, to sytuacja jest inna. Klient może zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia, zalecenia, które można na bieżąco wprowadzić i resztę pracy napisać już bardziej pod klienta. Możemy zaryzykować bez opinii klienta napisanie jednego rozdziału, ale nie całej pracy.

Email: biuro@pracezprawa.eu